Enkele voorbeelden van projecten

Lid DLC Stichting Demeter
Naast mijn werk als ondernemer wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten als vrijwilliger. Daarvoor heb ik me aangemeld bij de Demeter Licentie Commissie. Hier kan ik een bijdrage leveren vanuit mijn praktische en theoretische kennis als auditor, certificeerder en accrediteerder in de Demeter-wereld.
Meer lezen ...
Ontwikkelen puntensysteem voor melkverwerker
Een melkverwerker in Duitsland heeft me gevraagd een puntensysteem te ontwikkelen en zo in kaart te brengen waar de melkveehouders staan ten opzichte van de gezamenlijke principes. Samen met de boeren hebben we een formulier ontwikkeld om een zelfevaluatie te kunnen doen.
Meer lezen ...
Opzetten verkoopproces
Een vroegere collega heeft me gevraagd om te helpen het administratieve verkoopproces van landbouwmachines te stroomlijjnen. Samen met alle betrokkenen hebben we een slank en eenvoudig systeem opgezet, zodat zoveel mogelijk gegevens maar één keer te hoeven worden opgenomen en later kunnen worden gebruikt.
Meer lezen ...
Projecten voor Biodynamic Federation Demeter International
Demeter Internationaal is de overkoepelende organisatie van nationale Demeter-certificeerders en Biodynamische organisaties. In dit wereldwijde netwerk wordt gezamenlijk gewerkt aan principes, normen en procedures. Ik werk mee aan verschillende projecten rond controles en certificering.
Meer lezen ...
Diverse audits en controles
Voor Stichting Demeter in Nederland voer ik audits uit bij Demeter-licentiehouders in de landbouw en in de verwerking. In het Verenigd Koninkrijk ben ik al eerder werkzaam geweest als inspecteur.
Meer lezen ...
Doorontwikkeling biologische en Demeter-certificeringssysteem in Egypte
COAE is de Demeter-certificeerder in Egypte. In samenspraak met EBDA, de biodynamische vereniging, worden de samenwerking en de certificeringsprogramma's verbeterd. Daar is mijn hulp bij gevraagd.
Meer lezen ...
Project collegiale toetsing
Inspecties op minimale normen zijn belangrijk om de kwaliteit van keurmerken te garanderen. Voor het Demeter-keurmerk van de biodynamische landbouw en verwerking is verdere ontwikkeling essentieel. Ik heb meegewerkt aan diverse projecten en initiatieven om die ontwikkeling te ondersteunen.
Meer lezen ...
Diverse workshops en trainingen
Op diverse werkplekken heb ik workshops en presentaties georganiseerd en uitgevoerd. Van presentaties voor boeren en verwerkers tot omschakelingstrainingen en internationale certificeringsworkshops.
Meer lezen ...
Implementatie certificering EKO-keurmerk
Het EKO-keurmerk staat voor biologisch met meerwaarde. Boeren, handelaren, verwerkers, horeca en winkeliers leggen de lat hoger en werken aan verdieping en verduurzaming. Ik ben gevraagd te helpen bij het organiseren van controles en certificering.
Meer lezen ...
Bedrijfssamenwerking
Samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders door uitwisseling van mest en voer is een goede mogelijkheid om kringlopen te sluiten en beide bedrijven te versterken. Voor een groep Demeter-pluimveehouders heb ik meehelpen zoeken naar geschikte partnerbedrijven voor de teelt van voedergewassen.
Meer lezen ...
Ontwikkeling en implementatie risico georienteerde controles
Veel certificeringssystemen zijn gebaseerd op een jaarlijkse, fysieke controle. Bij dit project voor Demeter Duitsland bleek dat er teveel tijd nodig was voor hele simpele controles, zoals het persen van kleine hoeveelheden appelsap. Maar juist te weinig tijd voor het controleren van ingewikkelde processen en bedrijven, zoals de productie van babyvoeding.
Meer lezen ...
Oplossingen op gebied van databases
Data zijn enorm belangrijk. Theoretisch kan alles worden geprogrammeerd, in de praktijk liggen hier grote uitdagingen. Programmeurs spreken letterlijk een andere taal dan de personen die met de data moeten werken. Dit geldt wellicht nog sterker voor mensen in idealistische organisaties.
Meer lezen ...
Opzetten accreditatiesysteem
De Raad van Accreditatie van Demeter Internationaal werkt aan de wereldwijde afstemming en waarborging van de verschillende nationale certificeringssystemen. Versterking van de kwaliteit van werken was noodzakelijk.
Meer lezen ...
Opzetten certificeringssysteem
Samen met de Voorwaarden Commissie heb ik de voorwaarden voor de biodynamische landbouw met het Demeter-keurmerk voor Nederland opgezet en onderhouden. Met de Licentie Commissie heb ik de controlestructuren, checklists en database opgezet.
Meer lezen ...Certivision logo